Fallstudie
ASFiNAG

TESTA NU KOSTNADSFRITT

Från genomförande till lansering

Fallstudie
ASFiNAG

TESTA NU KOSTNADSFRITT

Från genomförande till lansering

ASFiNAG – den ledande infrastrukturoperatören i Europa

ASFiNAG förvaltar 2 223 kilometer motorvägar och motortrafikleder, 371 korsningar, 5 735 broar och 165 tunnlar för att säkerställa att kunderna snabbt och enkelt når sina destinationer.

Säkra vägar, multimodala koncept, intelligent trafikstyrning samt miljöskydd och ekonomiska åtgärder – dessa mål finns med i ASFiNAG:s strategikoncept ”Vision 2025+”.

För att möta utmaningar som säkerhet och modern infrastruktur måste vägnätet byggas ut och underhållas; investeringar på totalt 8,1 miljarder euro planeras för 2019 – 2024.

ASFINAG:s byggprojekt i överblick

450 projekt

samtidigt

3 300 användare

internt och externt

1 miljard euro

Byggvolym per år

3 år

Genomsnittlig projekttid

6 terabyte

Datatillväxt per år

Anpassad programvara enligt 231 specifika krav

Krav

Bättre kommunikation i projekten

Cirka 450 vägbyggnadsprojekt per år genomförs med många externa partners. ASFiNAG Baumanagement sökte därför efter en plattform där alla medarbetare i projektet kunde få och utbyta information, med följande krav:

Lösningen måste vara intuitiv och enkel, och även extern projektpersonal ska snabbt kunna arbeta med den. Upp till 5000 användare, från olika platser och företag, kommer att involveras i projekten. Lösningen måste vara projekt av alla storlekar. Dessutom är systemet utformat för att förenkla IT-landskapet och möjliggöra till interna uppströms- och nedströmssystem.

Lösningen

En central plattform för alla byggprojekt

Det viktigaste kriteriet vid utvärderingen av leverantörerna var testupplägget med typiska arbetssituationer. Den enkla användningen av projectnetworld var helt klart en avgörande faktor för beslutet.

Det interna namnet på lösningen i ASFiNAG-projektet är exakt. Som en del av implementeringen definierade utvalda nyckelanvändare exakt kraven för varje specialistavdelning, oavsett om det var internt eller på byggarbetsplatsen. Eftersom endast de som arbetar med funktioner som planerade körningar eller defekthantering känner till kraven från den dagliga praktiken. Baserat på dessa kriterier från de specialiserade avdelningarna har projectnetworld anpassat standardprogramvaran till kraven eller utökat den med specifika funktioner.

TietoEVRY, ASFiNAG:s långvariga partner i digitaliseringsprocessen, fungerade som implementeringspartner.

Framgångär när alla användare efter något år säger att lösningen är fantastisk att arbeta med, och när någon månad senare ingen längre pratar om det eftersom plattformen är så praktisk och naturlig för alla.

Målen – mervärde och effektivitet genom en gemensam vision

Mervärde och effektivitet genom en gemensam syn

Intuitiv

Användarvänlighet var det avgörande kriteriet vid valet av lösning. Interna medarbetare och externa partners kan arbeta exakt och intuitivt med plattformen, eftersom gränssnittet liknar de välbekanta Office-funktionerna. Det gör projektarbetet enklare, snabbare och mer transparent.

Kommunikativ

Skapa och godkänn planer med arbetsflöden, dokumentera och åtgärda defekter, fördela uppgifter inom teamet, hantera arbetsbelastning, övervaka milstolpar och kostnader, analysera risker i realtid – projektledare och projektteammedlemmar kan se all relevant information på sina personliga instrumentpaneler.

Digital

Införandet av digital hantering av byggprojekt med en centraliserad plattform är ett innovativt steg i branschen. Digitala dokument lagras centralt och alla kan se den aktuella versionen, vilket undviker fel och ökar kvaliteten. Arbetsflöden förkortar genomloppstiderna och minskar kostnaderna.

De viktigaste funktionerna

Förutom standardfunktionerna i projectnetworld har följande lösningar anpassats till ASFiNAG:s specifika krav:

Med detta verktyg kan medarbetare skapa, kontrollera och godkänna planer på ett enkelt och tydligt sätt i sitt dagliga arbete.

 • Aktuella översikter med sök- och filterfunktioner
 • Plan check run skapas med en grafisk konfigurator
 • Validering och översättning av planens kodning inkl. Legend
 • QR-kodfunktion för mobil förfrågan om planstatus

Alla projektorder registreras centralt i orderområdet och möjliggör löpande kostnadskontroll. MKF-funktionen (ytterligare eller reducerade kostnadsanspråk) utvecklades i enlighet med ASFINAG:s krav.

 • Entreprenören registrerar själv en MKF
 • Granskning av ansvariga personer och bekräftelse eller avslag av projektledaren
 • Alla godkännandeprocesser styrs med hjälp av arbetsflöden
 • Analyser i realtid

Alla dokument lagras centralt och på ett strukturerat sätt med versionshantering.

 • Enkel lagring med drag & drop
 • Sökning möjlig i projekt såväl som över hela företaget
 • För första gången har även externa projektpartners tillgång till utvalda mappar
 • Alla medarbetare i projektet har samma, uppdaterade bild

Alla får den information de behöver och är alltid uppdaterade.

 • Projektmedarbetare får nyheter som på en anslagstavla
 • Samarbetsverktyget gör det möjligt att samordna möten och utbyta kunskap
 • Relevanta e-postmeddelanden arkiveras med motsvarande dokument
 • Du kan skicka information direkt till projektrummet via projektets e-postadress

Islutändan har smarta digitaliseringskoncept alltid en sak gemensamt: de tar bort hinder och ger därmed våra kunder och deras kunder och medarbetare värdefull tid för de viktiga sakerna.

Resultatet

Säkerhet och kvalitet för alla byggprojekt

Innan plattformen kunde tas i drift behövde den sista kritiska milstolpen övervinnas. Enligt anbudet skulle projectnetworld genomgå ett säkerhetstest hos TÜV: Under två veckor försökte säkerhetsexperterna vid upprepade tillfällen attackera plattformen och hacka dess innehåll. Resultatet var övertygande, eftersom inte en enda kritisk svag punkt kunde upptäckas, vilket bekräftades av TÜV-certifikatet.

Projektet genomfördes framgångsrikt tillsammans under en period på 1,5 år. Alla krav uppfylldes och systemet är anpassat till ASFiNAG:s konstruktionslogik. På så sätt har en plattform skapats av användare för användare: Kommunikationen mellan interna och externa projektpartners är enkel och transparent – detta säkerställer högkvalitativa och effektiva byggprojekt på de inhemska motorvägarna.

Ladda ner ASFINAG CASE STORY

Alla detaljer – från idé till lansering, inkl. Intervjuer med projektledare och användare.

Ladda ner den detaljerade ASFINAG CASE STORY här kostnadsfritt och ta reda på mer,

➡️ Vilka fördelar ger all-in-one-programvaran för hantering av byggprojekt från projectnetworld för digitaliseringen av byggprojekt hos ASFINAG – Europas ledande infrastrukturföretag,

➡️ De viktigaste användningsområdena där färdiga lösningar och funktioner från projectnetworld har gjort ASFINAGs byggprocesser digitala och effektiva på kortast möjliga tid

➡️ Varför alla projektdeltagare kan arbeta ännu mer effektivt med projectnetworld.

För att förverkliga detta innovativa ämne måste du identifiera smärta och potential, tänka i nätverk och lobba. Detta grundarbete kräver uthållighet och viljan att förbättra kvaliteten på projektledningen – det var min kärnfråga.