Automatisera
byggprocesser

TESTA NU KOSTNADSFRITT

Centraliserad arbetsflödeshantering
för dina projekt

Automatisera
byggprocesser

TESTA NU KOSTNADSFRITT

Centraliserad arbetsflödeshantering för dina projekt

Automatisera byggprocesser

Effektiv workfllow management för dina byggprojekt.

Effektivt arbete har många fördelar och är en avgörande faktor för ett projekts framgång. Digitala plattformar och verktyg är nyckeln och stöder planering, kontroll och ledning av dina projekt. Tillsammans med arbetsflöden lyfts digitaliseringen av dina projekt till en ny nivå. Automatiserade processer minskar inte bara tidsåtgången för alla projektdeltagare, de minskar också risken för fel och ökar kvaliteten. Med projectnetworld har alla kunder tillgång till ett integrerat system för hantering av arbetsflöden, med vilket de enkelt och hållbart kan digitalisera och automatisera byggspecifika processer enligt sina behov.

EFFEKTIV

Med workflow management från projectnetworld kan du styra dina byggprocesser effektivt på kort tid, distribuera information automatiskt och samordna den inom teamet.

AUTOMATISERAD

Använd en mall eller definiera processerna själv. Du kan konfigurera dina arbetsflöden med bara några få klick och anpassa dem efter dina behov.

EFFEKTIV

Enkelt, tydligt och effektivt. Fokus för projectnetworld ligger på enkel användbarhet och en perfekt översikt – för alla som är involverade i projektet.

Digital arbetsflödeshantering förändrar ditt sätt att arbeta med bara några få klick.

Allt du alltid velat veta om arbetsflödeshantering: Ladda ner nu!

Ladda ner faktablad

Vem drar nytta av arbetsflödeshantering?

Fastighetsägare
Projektledning
Planerare och inspektörer
Lokal byggledning
Entreprenör

Digital arbetsflödeshantering förändrar ditt sätt att arbeta med bara några få klick.

Ännu fler skäl för digital arbetsflödeshantering

Användbarhet

Som med alla lösningar från projectnetworld ligger vårt fokus även här på enklast möjliga användbarhet och perfekt förberedd information för alla inblandade – oavsett om det gäller beställare, planerare, inspektörer eller projektledare.

Mall centrum

Vårt mallcenter är tillgängligt för dig när som helst efter behov – du behöver inte nödvändigtvis uppfinna hjulet på nytt och kan lita på vår expertis.

Schemaläggningens tillförlitlighet

Automatiskt styrda processer är inte bara tidseffektiva för alla projektdeltagare, de gör det också lättare att arbeta med deadlines och övervaka tidsplaner.

Automatisering

Beroende på roll och behörighet får varje projektdeltagare information, uppgifter och beslutsunderlag som är exakt förberedda och begripliga för alla att bearbeta.

Flexibilitet

Flexibla justeringar av arbetsflödena, integrering av ytterligare deltagare eller tillägg av ytterligare beslut är också möjliga när som helst under drift.

Öppenhet

All viktig information i en överblick – var som helst, när som helst. Alla projektdeltagare ser statusen för arbetsflödesuppgifterna i enlighet med deras roll och behörighet i projektet.

VANLIGA FRÅGOR

Allt du alltid velat veta om hantering av digitala arbetsflöden.

Med hantering av arbetsflöden processer automatiseras, till exempel dokumentkontroller och godkännanden eller registrering, kontroll och godkännande av extra kostnader. Processerna anpassas till de specifika kraven för respektive byggprojekt eller företag.

Workflow Management erbjuder många fördelar för alla projektdeltagare. Arbetsflöden gör det till exempel möjligt för kunderna att planera sina projekt bättre, optimera resursanvändningen och öka produktiviteten.

projectnetworld erbjuder en omfattande pool av ”färdiga” arbetsflöden som fungerar som mallar och kan anpassas till dina krav med bara några få klick.

Om du vill använda befintliga arbetsflöden kan vi importera arbetsflödesdiagram snabbt och enkelt.

Det är ofta lättare att förändra det som redan finns än att skapa något nytt. Vi förser därför våra kunder med ett stort antal mallar som kan användas direkt och anpassas efter behov. Dessa mallar innehåller en omfattande pool av ”färdiga att använda” arbetsflöden. Vårt serviceteam ger dig en snabb översikt över mallarna och ger dig råd om det bästa alternativet för dina krav baserat på många års expertis.

Workflow Management är en standardfunktion i projectnetworld och är tillgänglig för alla kunder utan extra kostnad.

Anpassningar och anpassningar kan genomföras självständigt av behöriga användare. Vårt serviceteam kan göra dessa justeringar på begäran. För priser och detaljer, vänligen kontakta vårt serviceteam på bauprojekte-digitalisieren@projectnetworld.com.

Mängden data somvi måste hantera varje dag i vår planering, testning och byggverksamhet ökar ständigt. Plattformen projectnetworld gör det möjligt för oss att hålla en överblick över den information som den innehåller. Sedan vi började använda plattformen i våra byggprojekt har vi minskat våra söktider och kostnader avsevärt!

QUICKTIP

Den snabbaste vägen till digitalisering. Dra nytta av vår kunskap och boka ditt personliga möte idag.

Våra digitaliseringsexperter ger dig den perfekta överblicken och svarar på dina frågor.

  • Boka en tid

  • Samordna krav

  • Kom igång