Intelligenta funktioner
för dina byggprojekt

Test nu kostnadsfritt

Digitalisera byggprojekt enkelt.

Intelligenta funktioner
för dina byggprojekt

Test nu kostnadsfritt

Digitalisera byggprojekt enkelt.

Dessa och många andra kunder förlitar sig på projectnetworld

Intelligenta funktioner för dina byggprojekt.

Med de färdiga lösningarna från projectnetworld kan du på kort tid samordna dina processer effektivt, distribuera information tydligt och harmonisera den inom teamet. Enkel anpassning och optimal användbarhet gör att du kan skapa din perfekta arbetsmiljö.

Kundanpassad. Med bara några få klick.

3 arbetsområden för optimerade konstruktioner

Funktionen von projectnetworld im Detail: 3 Arbeitsbereiche

Arbetsområden

3 ARBETSOMRÅDEN FÖR PERFEKT ÖVERBLICK OCH STRUKTUR

Våra kunder har 3 arbetsområden till sitt förfogande. Ett COMPANY-område för strukturering av organisationen. Ett PROJEKT-område för hantering av projekt och ett PERSONLIGT område – användarens personliga arbetsplats.

Arbetsområden

3 ARBETSOMRÅDEN FÖR PERFEKT ÖVERBLICK OCH STRUKTUR

Våra kunder har 3 arbetsområden till sitt förfogande. Ett COMPANY-område för strukturering av organisationen. Ett PROJEKT-område för hantering av projekt och ett PERSONLIGT område – användarens personliga arbetsplats.

3 arbetsområden för optimerade konstruktioner

Funktionen von projectnetworld im Detail: 3 Arbeitsbereiche

Deltagare

HANTERA PROJEKTDELTAGARE, ROLLER OCH BEHÖRIGHETER CENTRALT

Med projectnetworld kan du hantera dina projektdeltagare, deras masterdata, ansvarsområden och styra åtkomsträttigheterna för alla deltagare enligt deras funktioner i projektet.

Hantera projektdeltagare centralt

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: Teilnehmerverwaltung

Deltagare

HANTERA PROJEKTDELTAGARE, ROLLER OCH BEHÖRIGHETER CENTRALT

Med projectnetworld kan du hantera dina projektdeltagare, deras masterdata, ansvarsområden och styra åtkomsträttigheterna för alla deltagare enligt deras funktioner i projektet.

Hantera projektdeltagare centralt

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: Teilnehmerverwaltung

Hantera dokument centralt

Dokument

SPRIDA INFORMATION OCH SAMORDNA INOM TEAMET

För att ett projekt ska fungera smidigt måste alla teammedlemmar ha aktuell kunskap och arbeta nära varandra. Med samarbetsverktyg kan du distribuera information på ett spårbart sätt och öka effektiviteten genom sömlöst samarbete. Anställda kan utbyta kunskap, samordna möten och harmonisera information.

Dokument

SPRIDA INFORMATION OCH SAMORDNA INOM TEAMET

För att ett projekt ska fungera smidigt måste alla teammedlemmar ha aktuell kunskap och arbeta nära varandra. Med samarbetsverktyg kan du distribuera information på ett spårbart sätt och öka effektiviteten genom sömlöst samarbete. Anställda kan utbyta kunskap, samordna möten och harmonisera information.

Hantera dokument centralt

Formulär

HANTERA OMFATTANDE DATA OCH INFORMATION PÅ ETT TYDLIGT SÄTT

Denna funktion förklaras bäst som ”Excel på Internet”. Otaliga fälttyper, beroenden, komplexa beräkningar, versionshantering på fältnivå, automatiserad ifyllnad via arbetsflöden, rapporter och analyslistor är bara några av våra funktioner.

Hantera information och data på ett tydligt sätt

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: Formulare und Datenbanken

Hantera information och data på ett tydligt sätt

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: Formulare und Datenbanken

Formulär

HANTERA OMFATTANDE DATA OCH INFORMATION PÅ ETT TYDLIGT SÄTT

Denna funktion förklaras bäst som ”Excel på Internet”. Otaliga fälttyper, beroenden, komplexa beräkningar, versionshantering på fältnivå, automatiserad ifyllnad via arbetsflöden, rapporter och analyslistor är bara några av våra funktioner.

Digitala plankörningar – individuella eller standardiserade

Planhantering

KONTROLLERA PLANER PÅ ETT BEGRIPLIGT SÄTT

Med projectnetworlds planhantering kan du effektivt styra dina planeringsprocesser på kort tid och automatiskt distribuera och samordna information inom teamet.

Planhantering

KONTROLLERA PLANER PÅ ETT BEGRIPLIGT SÄTT

Med projectnetworlds planhantering kan du effektivt styra dina planeringsprocesser på kort tid och automatiskt distribuera och samordna information inom teamet.

Digitala plankörningar – individuella eller standardiserade

Genomför digitala byggprojekt nu. 30 dagar utan kostnad, inkl. Personlig rådgivning

Arbetsflöden

EFFEKTIVITET GENOM AUTOMATISERING

Fritt konfigurerbara arbetsflöden automatiserar processer som dokumentkontroller och godkännanden eller registrering, kontroll och godkännande av extra kostnader. Processerna anpassas till de specifika kraven för respektive byggprojekt eller företag.

Automatisera processer

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: das Workflowmanagement

Arbetsflöden

EFFEKTIVITET GENOM AUTOMATISERING

Fritt konfigurerbara arbetsflöden automatiserar processer som dokumentkontroller och godkännanden eller registrering, kontroll och godkännande av extra kostnader. Processerna anpassas till de specifika kraven för respektive byggprojekt eller företag.

Automatisera processer

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: das Workflowmanagement

Hantera kosttillskott på ett tydligt sätt

Strukturerade projektportföljer

Kompletterande förvaltning

FLEXIBLA OCH, PÅ BEGÄRAN, STANDARDKOMPATIBLA (AT) LÖSNINGAR FÖR IRHE-TILLÄGG

Med projectnetworld kan du registrera, tekniskt och kommersiellt kontrollera och godkänna tillägg centralt. På så sätt kan ni när som helst få en överblick över serviceförändringar, övervaka deras inverkan på den totala budgeten och reagera snabbt på kostnadsförändringar.

Kompletterande förvaltning

FLEXIBLA OCH, PÅ BEGÄRAN, STANDARDKOMPATIBLA (AT) LÖSNINGAR FÖR IRHE-TILLÄGG

Med projectnetworld kan du registrera, tekniskt och kommersiellt kontrollera och godkänna tillägg centralt. På så sätt kan ni när som helst få en överblick över serviceförändringar, övervaka deras inverkan på den totala budgeten och reagera snabbt på kostnadsförändringar.

Hantera kosttillskott på ett tydligt sätt

Strukturerade projektportföljer

Faser och processer

EFFEKTIV PLANERING, FÖRVALTNING OCH KONTROLL AV TIDSFRISTER OCH RESURSER.

projectnetworld hjälper till att strukturera projektet i faser, uppgifter och gemensamma uppgifter, milstolpar och tidsfrister och kan enkelt anpassas till företagsspecifika krav och användas som mall för framtida projekt.

Datum och uppgifter i överblick

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: Phasen und Vorgänge

Faser och processer

EFFEKTIV PLANERING, FÖRVALTNING OCH KONTROLL AV TIDSFRISTER OCH RESURSER.

projectnetworld hjälper till att strukturera projektet i faser, uppgifter och gemensamma uppgifter, milstolpar och tidsfrister och kan enkelt anpassas till företagsspecifika krav och användas som mall för framtida projekt.

Datum och uppgifter i överblick

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: Phasen und Vorgänge

Kontrollera uppgifter med att-göra-listor

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: To-Dos

Strukturerade projektportföljer

TO-DOS

PROJEKTFRAMGÅNG MED TYDLIGT STRUKTURERAD UPPGIFTSFÖRDELNING – MANUELL ELLER HELT AUTOMATISERAD

Med projectnetworlds To-Dos kan uppgifter fördelas, analyseras och automatiskt dokumenteras på ett effektivt och begripligt sätt inom projektteamet.

Att göra

PROJEKTFRAMGÅNG MED TYDLIGT STRUKTURERAD UPPGIFTSFÖRDELNING – MANUELL ELLER HELT AUTOMATISERAD

Med projectnetworlds To-Dos kan uppgifter fördelas, analyseras och automatiskt dokumenteras på ett effektivt och begripligt sätt inom projektteamet.

Kontrollera uppgifter med att-göra-listor

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: To-Dos

Strukturerade projektportföljer

Kalender

ALLA PROJEKTDATUM I EN ÖVERBLICK

Använd projektkalendern för att samordna möten som evenemang, möten, processer, milstolpar och att göra-uppgifter centralt och tydligt.

Central projektkalender

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: der Projektkalender

Kalender

ALLA PROJEKTDATUM I EN ÖVERBLICK

Använd projektkalendern för att samordna möten som evenemang, möten, processer, milstolpar och att göra-uppgifter centralt och tydligt.

Central projektkalender

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: der Projektkalender

250+ funktioner för dina projekt

Alla funktioner

Projektkommunikation i korthet

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: die Mailbox

Strukturerade projektportföljer

Mailbox

PAKETERAD E-POSTKOMMUNIKATION – SPÅRBAR OCH MANIPULERINGSSÄKER

Den integrerade postfunktionen möjliggör ett effektivt och spårbart informationsflöde. Meddelanden kan skickas i båda riktningarna och skickas inkl. av alla bilagor lagras på ett manipuleringssäkert sätt.

Mailbox

PAKETERAD E-POSTKOMMUNIKATION – SPÅRBAR OCH MANIPULERINGSSÄKER

Den integrerade postfunktionen möjliggör ett effektivt och spårbart informationsflöde. Meddelanden kan skickas i båda riktningarna och skickas inkl. av alla bilagor lagras på ett manipuleringssäkert sätt.

Central projektkalender

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: der Projektkalender

Diskussioner

BEGRIPLIG KOMMUNIKATION I PROJEKT

projectnetworld erbjuder ett brett utbud av kommunikationsfunktioner. Med den integrerade diskussionsmodulen kan tekniska ämnen utbytas snabbt och enkelt. Förutom en central diskussionsmodul i varje projekt kan diskussioner föras om dokument, formulär, formulärposter etc.

Styr kommunikationen på ett transparent sätt

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: das Diskussionsmodul

Diskussioner

BEGRIPLIG KOMMUNIKATION I PROJEKT

projectnetworld erbjuder ett brett utbud av kommunikationsfunktioner. Med den integrerade diskussionsmodulen kan tekniska ämnen utbytas snabbt och enkelt. Förutom en central diskussionsmodul i varje projekt kan diskussioner föras om dokument, formulär, formulärposter etc.

Styr kommunikationen på ett transparent sätt

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: das Diskussionsmodul

Hålla projektgrupperna uppdaterade

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: News

Strukturerade projektportföljer

Nyheter

PROJEKTNYHETER ELLER ANSLAGSTAVLA

Lägg upp nyheter och förslag och håll ditt projektteam uppdaterat om aktuella ämnen.

Nyheter

PROJEKTNYHETER ELLER ANSLAGSTAVLA

Lägg upp nyheter och förslag och håll ditt projektteam uppdaterat om aktuella ämnen.

Hålla projektgrupperna uppdaterade

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: News

Strukturerade projektportföljer

Rapportering

AKTUELLA UPPGIFTER – VÄLGRUNDADE BESLUT

Med projectnetworld kan du med en knapptryckning skapa anpassade rapporter för dina målgrupper som kunder, projektledare, controllers och projektteam. Skräddarsydd omfattning, från enskilda rapporter till programrapporter och fullständiga rapporter.

Projektrapporter för effektiv rapportering

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: Reports und Berichte

Rapportering

AKTUELLA UPPGIFTER – VÄLGRUNDADE BESLUT

Med projectnetworld kan du med en knapptryckning skapa anpassade rapporter för dina målgrupper som kunder, projektledare, controllers och projektteam. Skräddarsydd omfattning, från enskilda rapporter till programrapporter och fullständiga rapporter.

Projektrapporter för effektiv rapportering

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: Reports und Berichte

Hantera projekt i portföljer

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: das Portfoliomanagement

Strukturerade projektportföljer

Projektportfölj

INTE LÄNGRE FATTA BESLUT BASERAT PÅ MAGKÄNSLA, UTAN PÅ STRUKTURERADE, BEARBETADE DATA

Du hittar alla relevanta beslutsfaktorer för din projektportfölj i en och samma vy. På så sätt kan du hålla överblicken utan större ansträngning.

Projektportfölj

INTE LÄNGRE FATTA BESLUT BASERAT PÅ MAGKÄNSLA, UTAN PÅ STRUKTURERADE, BEARBETADE DATA

Du hittar alla relevanta beslutsfaktorer för din projektportfölj i en och samma vy. På så sätt kan du hålla överblicken utan större ansträngning.

Hantera projekt i portföljer

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: das Portfoliomanagement

Strukturerade projektportföljer

Sommjukvaruutvecklare fokuserar vi på våra användare och deras arbetsmetoder. Vi har bara gjort vårt jobb ordentligt om vi ger våra användare ett tillfredsställande stöd i deras dagliga arbete.

Mallar för arbetsytor

STANDARDER OCH BÄSTA PRAXIS FÖR DINA PROJEKT

Med projectnetworld kan du spara projekt som mallar och återanvända beprövade strukturer och innehåll. Varje nytt projekt aktiveras utifrån en mall med bara några få klick och ger dig en hög grad av standardisering.

Återanvänd projekt och innehåll som mallar

Mallar för arbetsytor

STANDARDER OCH BÄSTA PRAXIS FÖR DINA PROJEKT

Med projectnetworld kan du spara projekt som mallar och återanvända beprövade strukturer och innehåll. Varje nytt projekt aktiveras utifrån en mall med bara några få klick och ger dig en hög grad av standardisering.

Återanvänd projekt och innehåll som mallar

Gör projektinställningar med bara några få klick

Strukturerade projektportföljer

Inställningar och konfigurationer

KONFIGURERA PROJEKT MED BARA NÅGRA FÅ KLICK

Projekten hanteras centralt och kan enkelt anpassas till specifika projektkrav. Du kan hantera projektinformation, göra inställningar och hantera dina projektmallar i ett tydligt organiserat område.

Inställningar och konfigurationer

KONFIGURERA PROJEKT MED BARA NÅGRA FÅ KLICK

Projekten hanteras centralt och kan enkelt anpassas till specifika projektkrav. Du kan hantera projektinformation, göra inställningar och hantera dina projektmallar i ett tydligt organiserat område.

Återanvänd projekt och innehåll som mallar

Tillägg

SPECIALFUNKTIONER FÖR SPECIELLA KRAV

API-gränssnitt, enkel inloggning, branding eller lokala lösningar. Utöver standardfunktionerna erbjuder projectnetworld dig tilläggstjänster.

Gränssnitt, SSO, etc. för ännu effektivare arbete

Tillägg

SPECIALFUNKTIONER FÖR SPECIELLA KRAV

API-gränssnitt, enkel inloggning, branding eller lokala lösningar. Utöver standardfunktionerna erbjuder projectnetworld dig tilläggstjänster.

Gränssnitt, SSO, etc. för ännu effektivare arbete

Våra tvärsnittsfunktioner för effektivt arbete

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: die Querschnittsfunktionen

Strukturerade projektportföljer

Övriga funktioner

TVÄRSNITTSFUNKTIONER MED HÖG ANVÄNDBARHET

Anpassningsbara inställningar och konfigurationer, filter- och sorteringsalternativ, olika import- och exportfunktioner för data, drag-and-drop av information etc. är bara några av de tvärsnittsfunktioner som finns tillgängliga över hela plattformen.

Övriga funktioner

TVÄRSNITTSFUNKTIONER MED HÖG ANVÄNDBARHET

Anpassningsbara inställningar och konfigurationer, filter- och sorteringsalternativ, olika import- och exportfunktioner för data, drag-and-drop av information etc. är bara några av de tvärsnittsfunktioner som finns tillgängliga över hela plattformen.

Våra tvärsnittsfunktioner för effektivt arbete

Die Funktionen von projectnetworld im Detail: die Querschnittsfunktionen

Strukturerade projektportföljer

VANLIGA FRÅGOR

Vad du vill veta om funktionerna i projectnetworld.

Det finns flera sätt att testa funktionerna för dina projekt.

  1. Kontakta oss för ett demokonto. Alla funktioner är redan anpassade i denna demo-projektmiljö. Naturligtvis kan du anpassa funktionerna efter dina behov – självständigt och med bara några få klick.
  2. Kontakta oss för en demopresentation. Vårt serviceteam visar dig hur du kan använda projectnetworld för dina projekt. Snabbt, effektivt och utan förpliktelser.

Alla lösningar kan anpassas till de olika kraven – oftast med bara några klick – av en behörig användare. Vårt serviceteam hjälper dig gärna med alla frågor du kan tänkas ha om anpassning och individualiseringsalternativ.

Ja, det stämmer.

Kraftfulla funktioner och en central arbetsflödesmodul gör det möjligt för användare att anpassa och implementera olika processer. Utbudet av standardlösningar utökas också kontinuerligt.

Har du inte hittat den lösning du letade efter? Kontakta vårt serviceteam och låt oss ge dig råd om hur du implementerar en specifik lösning.

Alla standardlösningar är kostnadsfritt tillgängliga för våra kunder och projektteam. Eftersom kunden själv kan genomföra anpassningar är lösningarna inte bara kostnadseffektiva utan erbjuder också maximal flexibilitet.

Lösningar är digitaliserade arbetsflöden för specifika byggprocesser – till exempel planhantering eller hantering av tillägg. Grunden för en lösning är en eller flera funktioner i projectnetworld, som – intelligent kombinerade – digitaliserar specifika processer och därmed blir en ”komplett lösning”.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev om digital projektledning inom byggsektorn.

Prenumerera på nyhetsbrev

Medmolnlösningarna från projectnetworld kunde vi arbeta snabbt och enkelt från dag ett. Verktygets plats- och tidsoberoende, liksom säkerheten för våra data, var av stor betydelse för oss. Tillsammans med experterna från projectnetworld har vi tagit digitaliseringen av våra byggprojekt till nästa nivå.

QUICKTIP

Den snabbaste vägen till digitalisering. Dra nytta av vår kunskap och boka ditt personliga möte idag.

Våra digitaliseringsexperter ger dig den perfekta överblicken och svarar på dina frågor.

  • Boka en tid

  • Samordna krav

  • Kom igång