Die Funktionen von projectnetworld im Detail: das Dokumentenmanagement

Dokument
hantera centralt

TESTA NU KOSTNADSFRITTEnkel, snabb att använda och säker

Dokument
hantera centralt

TESTA NU KOSTNADSFRITTEnkel, snabb att använda och säker

Hantera dokument på ett effektivt sätt.

Din digitala dokumenthantering med projectnetworld.

Överblicken över informationen går snabbt förlorad eftersom mängden data som ska hanteras dagligen i planerings-, test- och konstruktionsaktiviteter ständigt ökar. I sådana situationer är risken för fel stor och det leder ofta till förseningar i projektet. Detta beror på att en av de främsta orsakerna till projektfel är dålig kommunikation i kombination med dubblering och arbete med föråldrade dokument. Strukturerad dokumenthantering hjälper projektgruppen att organisera, uppdatera, snabbt hitta, distribuera och arkivera era data och dokument.

EFFEKTIV

Med dokumenthantering från projectnetworld kan du snabbt skapa strukturerad datalagring och alla i projektteamet arbetar med samma datastatus.

SNABBT

Använd en strukturmall från vår omfattande pool eller definiera strukturerna själv. Eller importera dina beprövade strukturer med drag & drop.

ENKEL

Fokus för projectnetworld ligger på enkel användbarhet och en perfekt översikt – för alla inblandade – oavsett om det är kund, projektledning eller utförande företag.

Dessa och många andra kunder förlitar sig på projectnetworld

Digital dokumenthantering förändrar ditt sätt att arbeta med bara några få klick.

Allt du alltid velat veta om dokumenthantering: Ladda ner nu!

Ladda ner faktablad

Vem har nytta av dokumenthantering?

Fastighetsägare
Projektledning
Planerare och inspektörer
Lokal byggledning
Entreprenör

Digital dokumenthantering förändrar ditt sätt att arbeta med bara några få klick.

Ännu fler anledningar till digital dokumenthantering

Användbarhet

Som med alla lösningar från projectnetworld ligger vårt fokus även här på enklast möjliga användbarhet och perfekt förberedd information för alla inblandade – oavsett om det gäller beställare, planerare, inspektörer eller projektledare.

Mall centrum

Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan kan lita på vår expertis. Vårt mallcenter för bland annat arbetsflöden är tillgängligt för dig när som helst efter behov.

Länkar och sökning i fulltext

Söktiderna förkortas tack vare möjligheten till smarta tvärmodullänkar och fulltextsökning.

Automatisk arkivering

Äldre versioner av dokument arkiveras automatiskt. Du arbetar alltid med den senaste tekniken.

Konfigurerbara vyer

Förutom favoritvyn kan du klicka på ”Dölj tomma mappar” för att minska vyn till de mappar som innehåller dokument och därmed öka tydligheten.

Tillfälliga länkar

Med hjälp av tillfälliga länkar kan du snabbt och säkert dela filer med externa partner (personer utan tillgång till projectnetworld) samtidigt som du behåller full överblick och kontroll över dina data.

VANLIGA FRÅGOR

Allt du alltid velat veta om digital dokumenthantering.

Med dokumenthantering från projectnetworld kan du snabbt skapa strukturerad datalagring och alla i projektteamet arbetar med samma datastatus.

Strukturerad dokumenthantering hjälper projektteamet att arkivera dokument på ett organiserat sätt, hålla dem uppdaterade, hitta dem snabbt, distribuera dem och arkivera dem.

Ett centraliserat dokumenthanteringssystem hjälper alla företag och individer som är involverade i projektet att arkivera , uppdatera, snabbt hitta, distribuera och arkivera sina data och dokument på ett organiserat sätt.

projectnetworld erbjuder en omfattande pool av ”färdiga” mappstrukturer som fungerar som mallar och kan anpassas till dina krav med bara några få klick.

Om du har en befintlig mappstruktur kan du importera den med drag & släpp (med eller utan dokument).

Det är ofta lättare att förändra det som redan finns än att skapa något nytt. Vi förser därför våra kunder med ett stort antal mallar som kan användas direkt och anpassas efter behov. Dessa mallar innehåller en omfattande pool av ”färdiga att använda” mappstrukturer. Vårt serviceteam ger dig en snabb översikt över mallarna och ger dig råd om det bästa alternativet för dina krav baserat på många års expertis.

Dokumenthantering är en standardfunktion hos projectnetworld och är tillgänglig för alla kunder utan extra kostnad.

Anpassningar och anpassningar kan genomföras självständigt av behöriga användare. Vårt serviceteam kan göra dessa justeringar på begäran. För priser och detaljer, vänligen kontakta vårt serviceteam på bauprojekte-digitalisieren@projectnetworld.com.

Mängden data somvi måste hantera varje dag i vår planering, testning och byggverksamhet ökar ständigt. Plattformen projectnetworld gör det möjligt för oss att hålla en överblick över den information som den innehåller. Sedan vi började använda plattformen i våra byggprojekt har vi minskat våra söktider och kostnader avsevärt!

QUICKTIP

Den snabbaste vägen till digitalisering. Dra nytta av vår kunskap och boka ditt personliga möte idag.

Våra digitaliseringsexperter ger dig den perfekta överblicken och svarar på dina frågor.

  • Boka en tid

  • Samordna krav

  • Kom igång