Hantera extra och
reducerade kostnader
TESTA NU KOSTNADSFRITTEnkel, snabb att använda och säker

Hantera extra och
reducerade kostnader

TESTA NU KOSTNADSFRITTEnkel, snabb att använda och säker

Hantera kosttillskott på ett effektivt sätt.

Din digitala addendumhantering med projectnetworld.

Prestationsavvikelser är ofta oundvikliga, t.ex. till följd av ändringsförfrågningar från beställare, oförutsägbara tekniska eller organisatoriska omständigheter etc. En strukturerad och begriplig hantering av tillägg är nödvändig för att undvika oenigheter mellan beställare, projektledare, planerare och entreprenör och för att upptäcka kostnadsförändringar så tidigt som möjligt. Med det digitala addendum management-systemet från projectnetworld erbjuder vi dig skräddarsydda, flexibla – och vid behov standardkonforma (AT) – lösningar.

EFFEKTIV

Med lösningen från projectnetworld kan du hantera dina tillägg effektivt på kort tid, distribuera information automatiskt och samordna den inom teamet.

SNABBT

Använd våra mallar eller definiera processerna själv. Du kan konfigurera dina kosttillskott med bara några få klick. Eller använd vår nyckelfärdiga modul.

ENKEL

Fokus för projectnetworld ligger på enkel användbarhet och en perfekt översikt – för alla inblandade – oavsett om det är planerare, inspektörer eller projektledare.

Dessa och många andra kunder förlitar sig på projectnetworld

Digital tilläggshantering förändrar ditt sätt att arbeta med bara några få klick.

Allt du alltid har velat veta om hantering av kosttillskott: Ladda ner nu!

Ladda ner faktablad

Vem drar nytta av kompletterande förvaltning?

Fastighetsägare
Projektledning
Lokal byggledning
Huvudentreprenör
Entreprenör

Digital tilläggshantering förändrar ditt sätt att arbeta med bara några få klick.

Ännu fler skäl för digital tilläggshantering

Användbarhet

Som med alla lösningar från projectnetworld ligger vårt fokus även här på enklast möjliga användbarhet och perfekt förberedd information för alla inblandade – oavsett om det gäller planerare, inspektörer eller projektledare.

Mall centrum

Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan kan lita på vår expertis. Vårt mallcenter för bland annat arbetsflöden är tillgängligt för dig när som helst efter behov.

Överensstämmer med standarder

Standardkompatibel bearbetning är möjlig. Kosttillskott kan lämnas in med avseende på orsak och mängd. Prövningen görs också på grundval av sakförhållandena och, om de erkänns, på grundval av beloppet.

Kommentarer till testet

Privata och offentliga granskningskommentarer skapar grunden för den gemensamma bearbetningen av tillägg på plattformen.

Flexibilitet

Tack vare versionshanteringen av kompletterande arbetsflöden är det också möjligt att göra flexibla anpassningar under drift.

Externt och bemyndiganden

Personer som behövs i samband med den kompletterande revisionen kan enkelt integreras i processen med hjälp av att-göra-uppgifter. Omfattande bemyndiganden garanterar individuella synpunkter för projektdeltagarna.

VANLIGA FRÅGOR

Allt du alltid har velat veta om digital tilläggshantering.

Med projectnetworlds addendum management – även känt som krav på mer- och mindrekostnader – kan du hantera dina addenda effektivt, distribuera information automatiskt och samordna dem inom teamet. Färdiga mallar finns tillgängliga för dina projekt. På begäran kan du skräddarsy processerna och anpassa dem till specifika krav. Anpassningen görs av användaren – konfigurera din anpassade tilläggsmodul med bara några få klick.

Kompletteringshantering från projectnetworld gynnar alla företag och personer som är involverade i projektet – såsom beställare, projektledare och underleverantörer på byggarbetsplatsen. Centraliserad tilläggshantering hjälper till att undvika avvikelser och identifiera kostnadsförändringar så tidigt som möjligt.

Supplement management är en färdig lösning från projectnetworld som kan användas direkt och utan anpassning.

Kundanpassning och specifika anpassningar kan göras av användaren.

Det är ofta lättare att förändra det som redan finns än att skapa något nytt. Vi förser därför våra kunder med ett stort antal mallar som kan användas direkt och anpassas efter behov. Dessa mallar innehåller också färdiga processer för registrering och godkännande av tillägg, med olika förinställningar som är färdiga att använda. Vårt serviceteam ger dig en snabb översikt över mallarna och ger dig råd om det bästa alternativet för dina krav baserat på många års expertis.

Tilläggshantering är en standardfunktion hos projectnetworld och är tillgänglig för alla kunder utan extra kostnad. Implementeringar och anpassningar kan utföras oberoende av varandra. Vårt serviceteam kan göra dessa justeringar på begäran.

För priser och detaljer, vänligen kontakta vårt serviceteam på bauprojekte-digitalisieren@projectnetworld.com.

Medvår digitala addendumhantering kan våra kunder när som helst få en överblick över serviceförändringar, övervaka deras inverkan på den totala budgeten och reagera snabbt på kostnadsförändringar.

QUICKTIP

Den snabbaste vägen till digitalisering. Dra nytta av vår kunskap och boka ditt personliga möte idag.

Våra digitaliseringsexperter ger dig den perfekta överblicken och svarar på dina frågor.

  • Boka en tid

  • Samordna krav

  • Kom igång