Datenschutz

Datenschutz

Datenschutzerklärung

Skyddet av dina personuppgifter är särskilt viktigt för oss.

Vi behandlar därför dina uppgifter uteslutande på grundval av de lagstadgade bestämmelserna. I denna dataskyddsinformation informerar vi dig om de viktigaste aspekterna av databehandling i samband med vår webbplats.

Ansvarig person och kontaktuppgifter

Projekt Networld AG

Seidlgasse 21
A 1030 Wien
+43 1 7134848
office@projectnetworld.com

Kontakta oss

Om du kontaktar oss via formuläret på webbplatsen eller via e-post kommer de uppgifter du lämnar att lagras av oss i ett år i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Allmän användning av webbplatsen

Om du endast använder webbplatsen i informationssyfte, dvs. om du inte vidtar några åtgärder på webbplatsen, kommer inga personuppgifter att samlas in, med undantag för de uppgifter som din webbläsare automatiskt överför för att göra det möjligt för dig att besöka webbplatsen. Detta inkluderar t.ex. den webbläsare som används, IP-adressen, tidszonen och vissa cookies som lagras på din enhet.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, nämligen att optimera webbplatsen, att garantera webbplatsens säkerhet och stabilitet samt att upptäcka och lagföra missbruk.

Dessa uppgifter slås inte samman med uppgifter från andra datakällor och dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part. Dessa uppgifter lagras under en period av tio dagar.

Cookies / Google Analytics

När du besöker vår webbplats lagras information på din dator i form av en cookie i din webbläsares programvara. Cookies är små enheter av information som lagras antingen i din webbläsare eller på din hårddisk. Dessa cookies gör det möjligt för Project Networld AG att se till att endast du kan se och ändra dina egna uppgifter; dessutom gör dessa cookies det möjligt för Project Networld AG att ge dig tillgång till information i det personliga området. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att kontrollera användningen av cookies och, om nödvändigt, radera dem när som helst.

Följande länkar förklarar hur du kommer åt cookie-inställningarna i olika webbläsare:

Cookie-inställningar i Firefox

Cookie-inställningar i Internet Explorer

Cookie-inställningar i Google Chrome

Cookie-inställningar i Safari (OS X)

Cookie-inställningar i Safari (iOS)

Cookie-inställningar i Android

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, små textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som cookien genererar om din användning av denna webbplats (din IP-adress är anonymiserad) överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller om sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att koppla din IP-adress till några andra uppgifter som innehas av Google Inc. i samband.

Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Ads och konverteringsspårning

Vi använder tjänster från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (”Google”) på grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i enlighet med artikel 6.1 lit. f) i GDPR). Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning.

Vi använder online-marknadsföringsprocessen ”Google Ads” för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbplatser etc.) så att de visas för användare som har ett förmodat intresse för annonserna. På så sätt kan vi visa annonser för och inom vårt onlineutbud på ett mer målinriktat sätt för att endast visa användare annonser som potentiellt matchar deras intressen. Om en användare till exempel visas annonser för produkter som de var intresserade av på andra online-erbjudanden, kallas detta ”remarketing”. För dessa ändamål, när vår och andra webbplatser där Googles annonsnätverk är aktivt kallas upp, körs en kod från Google direkt av Google och så kallade (re)marketing tags (osynlig grafik eller koder, även kända som ”web beacons”) integreras på webbplatsen. Med hjälp av dem lagras en individuell cookie, dvs. en liten fil, på användarens enhet (jämförbara tekniker kan också användas istället för cookies). Denna fil registrerar vilka webbplatser användaren har besökt, vilket innehåll han eller hon är intresserad av och vilka erbjudanden användaren har klickat på, samt teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av online-erbjudandet.

Vi får också en individuell ”konverteringscookie”. Den information som samlas in med hjälp av cookien används av Google för att skapa konverteringsstatistik för oss. Vi får dock bara veta det anonyma totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. Vi tar dock inte emot någon information som kan användas för att identifiera användarna personligen.

Användardata behandlas pseudonymt inom Googles annonsnätverk. Detta innebär att Google inte lagrar och behandlar t.ex. användarens namn eller e-postadress, utan behandlar relevanta uppgifter i samband med cookies inom pseudonyma användarprofiler. Detta innebär att annonserna ur Googles synvinkel inte hanteras och visas för en specifikt identifierad person, utan för cookie-ägaren, oavsett vem denna cookie-ägare är. Detta gäller inte om användaren uttryckligen har tillåtit Google att behandla uppgifterna utan denna pseudonymisering. Den information som samlas in om användarna överförs till Google och lagras på Googles servrar i USA.

Ytterligare information om Googles användning av data, inställnings- och invändningsmöjligheter finns i Googles sekretesspolicy(https://policies.google.com/technologies/ads) och i inställningarna för visning av annonser från Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Typsnitt

Google Fonts används på webbplatsen. Google Fonts är en tjänst från Google Inc. (”Google”). Dessa webbteckensnitt integreras via ett serveranrop. Detta talar om för servern vilka av våra webbplatser du har besökt. IP-adressen för webbläsaren på slutenheten för besökaren på denna webbplats överförs också till Google. Du hittar mer information i Googles sekretesspolicy:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Processor

Vi använder CRM-systemet ”HubSpot” från leverantören HubSpot Ireland Limited, Guild Street, Dublin, Irland, för att behandla förfrågningar snabbare och effektivare och för att informera kunder och intressenter via nyhetsbrev. HubSpot är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en ytterligare garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning. Ytterligare information finns i HubSpots integritetspolicy, samt information från HubSpot om EU:s dataskyddsbestämmelser: https://legal.hubspot.com/data-privacy.

Vi använder också processorer för olika IT-tjänster, t.ex. Interxion för datavärdskap.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevets innehåll: Vi skickar endast nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation (nedan kallat ”nyhetsbrev”) med mottagarens samtycke eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i nyhetsbrevet beskrivs specifikt när du registrerar dig för nyhetsbrevet, är det avgörande för användarens samtycke. Dessutom innehåller våra nyhetsbrev information om våra produkter och tillhörande information (t.ex. release notes), erbjudanden, kampanjer och information om vårt företag i allmänhet.

Double opt-in och loggning: Registrering för vårt nyhetsbrev sker i ett så kallat double opt-in-förfarande. Det innebär att du efter registreringen kommer att få ett e-postmeddelande där du ombeds bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna logga in med andras e-postadresser. Registreringar för nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med rättsliga krav. Detta inkluderar lagring av tidpunkten för registrering och bekräftelse samt IP-adressen. Ändringar av dina uppgifter som lagras hos leverantören av frakttjänster loggas också.

Registreringsuppgifter: För att prenumerera på nyhetsbrevet är det tillräckligt att ange din e-postadress och ditt namn så att vi kan adressera dig personligen i nyhetsbrevet. Eventuellt ber vi dig att ange ytterligare uppgifter för att kunna informera dig om dina favoritämnen.

Nyhetsbrevet och den tillhörande prestationsmätningen skickas på grundval av mottagarens samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) GDPR och § 107.2 TKG eller, om samtycke inte krävs, på grundval av våra berättigade intressen för direkt marknadsföring i enlighet med artikel 6.1 f) GDPR i kombination med § 107.2 och 3 TKG. Framgång mäts genom att analysera öppningar eller klick så att vårt informationsutbud alltid kan anpassas till läsarnas behov och de kan få riktad information. Loggningen av registreringsprocessen baseras på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 lit f) i GDPR. Vi är intresserade av att använda ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som tjänar både våra affärsintressen och användarnas förväntningar och som också gör det möjligt för oss att bevisa samtycke.

Avbokning/återkallelse: Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke. I slutet av varje nyhetsbrev finns en länk för att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi kan lagra de avregistrerade e-postadresserna i upp till tre år på grundval av våra legitima intressen innan vi raderar dem för att kunna bevisa att samtycke tidigare gavs. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till syftet med ett eventuellt försvar mot anspråk. En individuell begäran om annullering är möjlig när som helst, förutsatt att den tidigare förekomsten av samtycke bekräftas samtidigt.

Youtube

Vi integrerar videor från plattformen ”YouTube” från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Sociala medier

Facebook

På denna webbplats används utvalda funktioner från Facebook (Facebook Ireland Limited, Four Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Så snart du klickar på Facebook-ikonen upprättas en anslutning till Facebook-servern och Facebook får information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du är inloggad på ditt Facebook-konto under denna tid, kommer ditt besök på vår webbplats att kopplas till din Facebook-profil och tilldelas ditt användarkonto. Vi har ingen kännedom om det faktiska innehållet i de uppgifter som erhållits från Facebook eller om dess vidare användning av Facebook. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy. För att förhindra att Facebook kopplar ditt besök på vår webbplats till ditt konto, logga ut från ditt Facebook-konto.

LinkedIn och XING

Vår webbplats använder också knappen ”LinkedIn” för det sociala nätverket LinkedIn, som drivs av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, och knappen ”XING” för nätverket XING, som drivs av New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. När du öppnar en (under)sida på vår webbplats som innehåller en av dessa knappar, upprättas ingen anslutning till respektive plattform. Först när du klickar på knappen aktiveras den och din webbläsare upprättar då en direkt anslutning till LinkedIn- eller XING-servrarna. När du besöker vår webbplats och klickar på knappen får respektive operatör information om att någon har öppnat motsvarande sida på vår webbplats. Om du är inloggad som användare på respektive plattform just nu, kan operatören tilldela besöket till ditt användarkonto – även om du inte klickar på knappen. Vi har ingen kännedom om eller inflytande över innehållet och omfattningen av de uppgifter som LinkedIn eller XING samlar in. För information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen, den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna samt inställningsalternativ för att skydda din integritet, se LinkedIns och XINGs aktuella integritetspolicyer. Om du inte vill att dessa plattformar ska samla in personuppgifter om dig via vår webbplats måste du logga ut innan du besöker vår webbplats.

Lagringstid

Utöver de lagrings- eller bevarandeperioder som anges i detalj i förklaringarna till de enskilda behandlingsändamålen kommer uppgifterna inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, särskilt för att försvara sig mot eventuella skadeståndsanspråk.

Dina rättigheter

I princip har du rätt till information, rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet, annullering och invändning. Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller att dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något annat sätt, kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. I Österrike är detta dataskyddsmyndigheten.

Status: mars 2022